Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này được thiết lập để giải thích chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và mua sắm trên trang web của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau từ bạn:
 • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, và các thông tin khác khi bạn đăng ký tài khoản hoặc đặt hàng.
 • Thông tin thanh toán: Bao gồm số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn và mã bảo mật.
 • Thông tin khác: Bao gồm lịch sử mua hàng, thông tin về trình duyệt và thiết bị của bạn, địa chỉ IP, và cookies.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:
 • Xử lý đơn hàng: Để xử lý và giao hàng các đơn hàng bạn đặt.
 • Hỗ trợ khách hàng: Để trả lời các câu hỏi và giải quyết các vấn đề bạn gặp phải.
 • Cải thiện dịch vụ: Để phân tích và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Gửi thông tin quảng cáo: Để gửi thông báo về sản phẩm mới, khuyến mãi, và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể từ chối nhận các thông báo này bất kỳ lúc nào.

3. Bảo Vệ Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy hoại. Các biện pháp này bao gồm:
 • Mã hóa dữ liệu: Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ thông tin thanh toán trong quá trình truyền tải.
 • Kiểm soát truy cập: Chúng tôi hạn chế truy cập thông tin cá nhân chỉ cho những nhân viên cần thiết để thực hiện công việc của họ.

4. Quyền Lợi Của Bạn

Bạn có quyền:
 • Truy cập: Yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
 • Chỉnh sửa: Yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Xóa bỏ: Yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ thông tin đó.
 • Phản đối: Phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.

5. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc muốn thực hiện các quyền lợi của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
 • Email: choiroyal88@gmail.com
 • Số điện thoại: 0932.253.893
 • Địa chỉ: Phố Quán Tiên, Phường Hội Hợp, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Mọi thay đổi sẽ được đăng tải trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi đăng. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra lại chính sách này để nắm bắt các thay đổi.